Laptop Genz tuyển thêm 20 CTV thu nhập cao

Laptop Genz tuyển thêm 20 CTV. Tất cả CTV sẽ được cấp mã và được hỗ trợ trong quá trình bán hàng. Mỗi đơn hàng CTV được chiết khấu 200k nhắm giúp các bạn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập từ 3-4 triệu đồng.

CTV đăng ký vui lòng gửi thông tin theo form bên cạnh. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và phản hồi lại cho các bạn trong 1-3 ngày làm việc.

Trân trọng,